Intensjonen med Comma/ND siden


* Holde på kontakten gjennom jevnlige pubrunder
Flere tidligere Comma/ND ansatte har de siste årene møttes over noen øl en del ganger i året. Det har vist seg at det har vært ganske stor interesse for slike "arrangementer". Derimot har det vist seg vanskelig for den som tar initiativet å huske på å gi beskjed til de som kunne være interessert. Som oftest blir en eller annen uteglemt. Håpet med denne siden er at interessete kan registrere seg og dermed automatisk få tilsendt en elektronsik post om neste pubkveld (eventuelt lese om dette på disse sidene).


* Utveksling av informasjon/erfaring i jobbsammenheng
Norsk Data og Comma Data Service var et unikt IT-miljø med mange kunnskapsrike ansatte. De fleste som har jobbet i denne organisasjonen jobber naturlig nok også i dag med IT. Kanskje har en eks-kollega svaret på ditt problem?